DE BARTHEL GROUP | PRIVACY

Privacy

De Barthel-Group dankt voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw privacy bij het bezoeken van onze website is voor ons van bijzonder belang. Daarom informeren we u hieronder over het registreren van anonieme en persoonsgebonden gegevens.

 

Anonieme registratie van gegevens

U kunt de websites van de Barthel-Group in principe anoniem bezoeken, d.w.z. zonder ons te informeren wie u bent. Als u onze website bezoekt slaat onze webserver in Duitsland standaard de volgende gegevens op: het IP-adres van uw internetprovider waarmee u op onze site bent gekomen, de site van waaruit u op onze site bent gekomen en de files die u bij ons download, alsmede de datum van uw bezoek en algemene informatie van uw browser. Die gegevens worden alleen anoniem gebruikt voor statistische doeleinden.

Cookies

Wij gebruiken cookies alleen om u het gebruik van onze sites te vergemakkelijken. Op afzonderlijke sites kunnen persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen in cookies, als u daar van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld om uw toegangsgegevens niet steeds weer opnieuw in te moeten geven. U kunt in principe alle informatie op onze website ook downloaden als u de cookies in uw internetbrowser hebt gedeactiveerd. Als u geen cookies accepteert kan dit echter leiden tot functionele beperkingen in ons aanbod.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens slaan wij alleen dan op en verwerken wij alleen dan als u ons die informatie vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen of door dit de registratie voor gepersonaliseerde diensten mee te delen. Op de desbetreffende website wordt over het doel daarvan bewuste geïnformeerd en indien nodig om uw toestemming voor het opslaan en verwerken verzocht. Het doorgeven ervan is beperkt tot met ons verbonden dienstverleners, die u bijvoorbeeld de gevraagde schriftelijke informatie sturen. Vanzelfsprekend zijn alle dienstverleners verplicht tot vertrouwelijkheid en tot geheimhouding van de gegevens.

Rechten van de betrokkenen

Vanzelfsprekend delen we u desgewenst schriftelijk mee of en zo ja, welke persoonlijke gegevens er over u bij ons zijn opgeslagen. Uw in de Duitse wet op de privacy, het Bundesdatenschutzgesetz, uitdrukkelijk genoemde rechten op correctie, blokkering en verwijdering zijn beschermd.

Meer informatie

Als internationaal bedrijf exploiteert de Barthel-Group in heel Europa een serie websites. Alle informatie die u in een willekeurig land aan een van onze sites stuurt, kan elektronisch worden doorgestuurd aan een server voor een van de sites in een ander land. Daar kan die informatie buiten van het land waarin ze zijn geregistreerd gebruikt, opgeslagen of bewerkt worden. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen op het gebied van privacy in het land waar de website wordt beheerd.

Vragen en voorstellen met betrekking tot het thema privacy

Als u vragen of voorstellen met betrekking tot het thema privacy hebt, neemt u dan a.u.b. telefonisch contact op via 0049 - 201-83518-266 met de heer Philipp Klocke, of stuur een email aan:

p.klocke@barthel.net

Auteursrecht

Copyright 2015 van de Barthel GmbH. Alle rechten voorbehouden. De content met inbegrip van foto’s en vormgeving van de website van de Barthel GmbH zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van geestelijk eigendom. Het delen of veranderen van de content van deze site met inbegrip van framing en dergelijke maatregelen is niet toegestaan. Bovendien mag deze content niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedeeld, veranderd of derden toegankelijk worden gemaakt.

Aansprakelijkheid

De informatie die de Barthel-Group u op deze website ter beschikking stelt, zijn met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en worden continu geactualiseerd. Ondanks de meest zorgvuldige controle kan niet worden gegarandeerd dat er geen fouten in staan. De Barthel GmbH sluit daarom elke aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de precisie, volledigheid en actualiteit van de op deze website aangeboden informatie uit. Dat geldt met name ook voor websites, waar door middel van een hyperlink op wordt gewezen. Het gaat daarbij om vreemde websites; op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. De Barthel GmbH sluit daarom een aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites uitdrukkelijk uit. De Barthel GmbH is ook niet verantwoordelijk voor de privacy-regelingen van de exploitant van zulke websites.

De Barthel-Group behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder aankondiging overgaan tot veranderingen of aanvullingen van de aangeboden informatie of gegevens. Voor zover op onze internetsites in de toekomst gerichte verklaringen staan, baseren die op de overtuiging en de inschatting van het management; als zodanig zijn ze onderworpen aan risico‘s en onzekerheden. De Barthel-Group is niet verplicht om zulke in de toekomst gerichte verklaringen te actualiseren. Een aansprakelijk voor zulke verklaringen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Merknamen

Voor zover ze met bijzondere nadruk worden gepresenteerd zijn alle op de internetsites van de Barthel Group gebruikte merken merkenrechtelijk beschermd.

Licentierechten

De Barthel-Group wil zich aan u voorstellen met een innovatieve en informatieve website. We hopen dat we aan uw verwachtingen voldoen. We wijzen er echter bij wijze van voorzorg op dat het daarin opgenomen geestelijke eigendom juridisch beschermd kan zijn. Door de website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van bedrijven van de Barthel-Group gegeven. Het vermenigvuldigen, delen, weergeven en doorgevene en andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Barthel GmbH.