DE BARTHEL GROUP | UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Uitsluituing van Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor content

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 alinea 1 TMG verantwoordelijk voor eigene content op deze sites op basis van algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden na te gaan die wijzen op een onrechtmatige activiteiten. Verplichtingen om de informatie te verwijderen of te blokkeren conform de algemene wetten blijven daardoor onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van informatie over een concrete inbreuk op het recht. Bij het bekend worden van een dergelijke inbreuk op het recht zullen wij de betreffende content per omgaand verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, op deren content wij geen invloed kunnen uitoefenen. Daarom kunnen wij voor deze content van derden ook geen garantie geven. Voor de content van de gelinkte site is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de site verantwoordelijk. De gelinkte sites zijn op het moment van het aanbieden van de link gecontroleerd op mogelijke inbreuken op het recht. Een onrechtmatige content was op het tijdstip van het noemen van de link niet te herkennen. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte site is echter zonder concrete aanwijzing voor onrechtmatigheden niet doenlijk. Bij het bekend worden van onrechtmatigheden zullen wij dit soort links per omgaand verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site aangeboden content en bijdragen op deze sites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, bewerken, delen en voor elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van de sites zijn alleen toegestaan voor particulier, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de content op die site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt content van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht tegenkomen, dan verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van onrechtmatigheden zullen wij de betreffende content per omgaande verwijderen.